donderdag 6 december 2012

Woonbootbewoners woedend over inkrimpen van hun tuinen voor dijkverzwaring.


Stadsdeelraad Nieuw-West, de provincie Noord-Holland, de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Rijnland staan een integrale aanpak voor om het dijktraject tussen de molen van Sloten en de Oude Haagseweg te verbeteren, een ecologische groene zone te realiseren en het gebied opnieuw in te richten (verlegging van het verharde dijk gedeelte langs de tuinen van de bewoners).
Naast het verbeteren van de dijk wil men een groengebied aanleggen en langs de tuinen van de (woonark)bewoners een nieuwe weg aanleggen. Tuinen worden ingekrompen van 25 meter naar 10 meter. Bewoners langs de Ringvaartdijk, die overigens met hun ark in Badhoevedorp wonen, maar van wie hun tuinen in Amsterdam Nieuw-West liggen, vrezen voor (verkeers)overlast en zijn bang hun privacy te verliezen. Gaat men de dijk verleggen dan moeten alle bomen die nu nog NAAST de dijk staan worden gekapt omdat ze dan OP de nieuwe dijk staan. 

Foto's Copyright 2012 © John van Iperen  (Klik op een foto om te vergroten)

Voor nabestellingen kunt u contact opnemen met 06 - 28 07 92 92

Woordvoerder Marianne Swaan voor actieborden op de Ringvaart-Nieuwemeerdijk

Marianne Swaan voor bomenperceel dat gekapt zal worden

Bomen die gekapt worden zijn voorzien van afzetlint met daarop de tekst R.I.P.

Een van de bomen die gekapt moeten worden.