zondag 16 september 2012

Demonstratie tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims.


Op zondag 16 september 2012 werd op het Museumplein te Amsterdam nabij het Amerikaanse Consulaat gedemonstreerd tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De groepering Behind Bars, waarover vrijwel niets bekend is, wil bij het consulaat demonstreren tegen de anti-islamfilm. Een kleine 100 demonstranten waren bijeengekomen om te betogen. Na toespraken werd er gebeden. De betoging verliep rustig.
Burgemeester Eberhard van der Laan heeft voorwaarden gesteld aan de demonstratie: De openbare orde mag niet in gevaar komen; en Demonstranten moeten op een afstand van tenminste 200 meter van het Amerikaanse consulaat blijven. Van der Laan verwacht dat de betoging rustig verloopt, maar voor de zekerheid zal hij toch voorbereidingen treffen om de orde te handhaven. Daarnaast houdt de burgemeester vast aan het feit dat demonstreren een grondrecht is, en dat deze vrijheid moet blijven gewaarborgd.
Het consulaat sloot vrijdagmiddag 14 september 2012 al uit voorzorg zijn deuren omdat op internet berichten circuleerden over een op handen zijnde betoging. Uiteindelijk kwamen er op de Dam circa vijftig mensen bijeen om te demonstreren tegen de film. 
Voor nabestelling(en) kunt u contact opnemen met 06 - 28 07 92 92
Foto's Copyright 2012©John van Iperen  (Klik op de foto om te vergroten)