dinsdag 28 februari 2017

Verkeersregelaar: wordt niet graag gezien in het straatbeeld

Een verkeersregelaar is in Nederland een persoon die de bevoegdheid heeft om instructies op te dragen aan weggebruikers.
Zij regelen het verkeer en zorgen zo voor de veiligheid van alle weggebruikers.

De meeste mensen kennen de bevoegdheden van een verkeersregelaar niet, laat staan dat zij weten welke verplichtingen zij hebben op de aanwijzingen van een als zodanig kenbare verkeersregelaar.

Artikel 12 Wegenverkeerswet:
Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de aanwijzingen die door een verkeersregelaar ter zake van het verkeer op de weg worden gegeven.
Artikel 82 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens:
Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar.
Art. 84 RVV: Aanwijzingen gaan boven verkeerstekens en verkeersregels.

De dagelijkse scheldkanonnades en confrontaties waar verkeersregelaars mee te maken krijgen hoort niemand. De meeste verkeersregelaars hebben inmiddels een dikke huid, zoals Ivenildo Ceeder (27).
Zijn aanwezigheid wordt vaak als negatief ervaren. Hij zorgt er wel voor dat de weggebruikers hem begrijpen wat hij ter plaatse doet. Als hij je met die brede glimlach benadert en het een en ander uitlegt waarom, rijdt iedereen graag "een straatje om".
Om die reden heb ik een paar foto's van die vrolijke en breed-glimlachende Ivenildo bijgevoegd.

Nadere info/nabestellingen via 06 - 28 07 92 92 of via jovip@quicknet.nl

Alle foto's COPYRIGHT © John van Iperen (klik op een foto om te vergroten)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten